ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕

ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အျမန္ျပင္ဟု ADB တိုက္တြန္း

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အျမန္ျပင္ဟု ADB တိုက္တြန္း

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အျမန္ျပင္ဟု ADB...

MOGE နဲ႔ ဘယ္လို ေငြရွာမလဲ

MOGE နဲ႔ ဘယ္လို ေငြရွာမလဲ

MOGE နဲ႔ ဘယ္လို ေငြရွာမလဲ “႐ိုးသားမႈ၊...

ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံမ်ားေပၚထြက္

ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံမ်ားေပၚထြက္

ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး...

RSS Feed!

Top Stories

 • စည္းသားျခင္း
 • ျမန္မာ့ သဘာ၀ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
 • လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အျမန္ျပင္ဟု ADB တိုက္တြန္း
 • ေရနံ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းမွဝင္ေငြ ၅ % အား သွ်မ္းျပည္နစ္နာေၾကးအတြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ေတာင္းဆို
 • တရုတ္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး
 • ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို ကုဗေပသန္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ေရာင္းခ်ရာမႇ ကုဗေပသန္း ၈၀၀ သို႔ ေလ်ာ့
 • ႏိုင္ငံျခား စီမံကိန္းမွ စြန္႕ပစ္ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီး
 • ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေၾကာင့္ လူတစ္ေသာင္းခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ဟု အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီေၾကညာ
 • Feed!

  Report

  စည္းသားျခင္း

  စည္းသားျခင္း

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး သယံဇာတ...
  အကုန္ေရာင္းတဲ့မူဝါဒ

  အကုန္ေရာင္းတဲ့မူဝါဒ

  အကုန္ေရာင္းတဲ့မူဝါဒ                         တရုတ္ႏိုင္ငံ၏...
  အာဏာစၾကၤန္

  အာဏာစၾကၤန္

  အာဏာစၾကၤန္                 ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္သန္းသြားမည့္...
  Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
  Feed!

  Global Day of Action

  ေရႊဂတ္(စ္) စီမံကိန္း ရပ္တန္႕ရန္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ အဖြဲ႕အစည္း ၁၃၀ မွ ေတာင္းဆုိ

  ေရႊဂတ္(စ္) စီမံကိန္း ရပ္တန္႕ရန္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ အဖြဲ႕အစည္း ၁၃၀ မွ ေတာင္းဆုိ

  ေရႊဂတ္(စ္) စီမံကိန္း ရပ္တန္႕ရန္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ မွ အဖြဲ႕အစည္း...

  More News